Busy Polska -  Holandia -Belgia

Przewozy do Holandii od 260 zł / os. oraz wyjątkowe promocje.
Bezpieczna podróż do Holandii i Belgii
Nasze busy do Holandii:
- niskie ryzyko awarii,
- ogrzewanie postojowe,
- klimatyzacja,
- regulowane fotele,
- WiFi, TV, 230V
- koce, poduszki

Z kartą stałego klienta Busy Holandia szósty przejazd             GRATIS !!!

Promocje Busy do Holandii
                        Najlepsze busy z Polski do Holandii i Belgii

bhs.pl

Busy Belgia Holandia Tel +48 722 323 377

Zasiłki socjalne w Belgii

Co warto wiedzieć przed decyzją o przeprowadzce  do Belgii?

świadczenia socjalne w Holandii

Wiele osób w dzisiejszych czasach decyduje się opuścić rodzinne strony i wyjechać na zarobek do innego kraju. Szczególnie popularnymi kierunkami są państwa Unii Europejskiej, gdyż można tam zdobyć pracę legalnie i bez większych problemów. Kraj ten oferuje także wiele zasiłków. Oto najważniejsze świadczenia socjalne w Belgii.


Zasiłek dla bezrobotnych Belgii

Zasiłek dla bezrobotnych uzależniony jest przede wszystkim od stażu pracy i wieku, a przyznaje go Narodowa Agencja Zatrudnienia. Zasiłki w Belgii dla bezrobotnych przyznawane są na podstawie tzw. dokumentu C, który wydaje pracodawca po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy o pracę. Aby otrzymać to świadczenie należy przepracować odpowiednią liczbę dni w zależności od wieku. Wysokość zasiłku przez pierwsze trzy miesiące wynosi 65% ostatniej płacy, a przez kolejne kwartały stopniowo maleje.


Zasiłek socjalny

To świadczenie przyznawane jest osobom, które wykazują ciężką sytuację materialną. Nie każdy mieszkaniec Belgii ma jednak prawo do tego zasiłku. Mogą otrzymać je osoby z obywatelstwem belgijskim lub te, które mają prawo do nieograniczonego pobytu w kraju. Instytucją, która zajmuje się między innymi zasiłkiem socjalnym dla emigrantów jest CPAS czyli Publiczne Centrum Akcji Społecznych.
Zasiłek rodzinny

O zasiłek rodzinny mogą starać się te wszystkie osoby, które pracując w Belgii były objęte belgijskim ubezpieczeniem społecznym. To świadczenie służy przede wszystkim pokryciu kosztów związanych z utrzymaniem i wychowaniem dziecka i dotyczy dzieci do 18 lub 25 roku życia, jeśli te kontynuują naukę w trybie dziennym. Zasiłek ten otrzymać można także w sytuacji, gdy tylko jeden rodzic pracuje w Belgii a dziecko przebywa z drugim rodzicem w Polsce. Oprócz standardowej kwoty zasiłku ustalonej według ilości dzieci w rodzinie, raz w roku wypłacana jest premia szkolna.


Zasiłek macierzyński

Belgia oferuje także zasiłek macierzyński. Jeśli kobieta pracuje jego wartość wynosi 82% wynagrodzenia przez pierwsze 30 dni, a następnie 75%. Dla bezrobotnych mam zasiłek macierzyński równy jest wysokości świadczenia dla bezrobotnych.

tanio do Holandii busem